Akter

Vlada otpisuje kamate na poreze i doprinose

Beta | petak, 06.04.2012. | 11:15

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Prema tom predlogu, kako je saopštila vladina pres služba, kamate će biti otpisane obveznicima koji podnesu zahtev do 30. juna 2013. godine.

Otpis kamata predvidjen je za dugove po osnovu naplate poreza na dohodak gradjana, uključujući i porez na prihode od samostalne delatnosti, porez na dobit preduzeća, porez na prenos apsolutnih prava, porez na nasledje i poklon, porez na promet, porez na registrovano oružje, porez na fond zarada, porez na finansijske transakcije, doprinose za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinose za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Vlada je predložila da kamate budu otpisane uz uslov da je obveznik do dana podnošenja zahteva uplatio glavni dug za obaveze do 31. decembra 2011. godine.

Tim predlogom, kako je objašnjeno, Vlada pomaže oživljavanje i razvoj privrede i omogućava se da se privreda i preduzetnici, kao i fizička lica, rasterete neplaćene kamate, kako bi bili u mogućnosti da efikasnije izmiruju tekuće obaveze.

Pošaljite komentar

Polja obeležena zvezdicom je obavezno popuniti.

Vaše ime*:

Vaš e-mail*:

Vaš komentar*:

Novi komentari

Preporučeni komentari

Nepreporučeni komentari

Akter on Facebook

Dr Goran Nikolić

Srpska ekonomija i Evropska unija

Prestanak evrointegracija bio bi težak udarac za domaću privredu

Zorana Mihajlovic

Ja verujem u Beograd

Verujem da dolazi vreme njegovog vaskrsnuća i razvoja

Dragan Đilas

Beograd može i mora još bolje

Uveren sam da građani to prepoznaju i da ćemo biti u prilici da nastavimo