Evidencija događaja u sistemu evidencije radnog vremena

Primarna namena sistema za evidenciju radnog vremena je da zaposlenima omogući jednostavnu prijavu i odjavu, a kompaniji jasan i nedvosmislen obračun radnih sati njenih zaposlenih čime se podiže produktivnost, efikasnost i pravičnost u obračunu zarada. 

Identifikacija na terminalu

Na tržištu postoji mnogo uređaja/terminala za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena koji nude različite načine identifikacije zaposlenih. Evidencija putem RFID (beskontaktne) kartice ili tag-a se u praksi pokazala kao najjednostavnija, najpouzdanija i najbrža. Prislanjanjem RFID kartice ili tag-a terminalu ona se evidentira u sistemu. RFID kartice/tag-ovi mogu da rade na različitim frekvencijama. U praksi se najčešće sreću dve grupe, 125kHz i mifare, po kojima se i najčešće i razlikuju sistemi evidencije radnog vremena

U evidenciji radnog vremena se ponekad primenjuju biometrijske metode, uglavnom sa nezadovoljavajućim rezultatima. Identifikacija putem otiska prsta je jedna od metoda, a terminali za ovu namenu najčešće poseduju optički senzor. Često se staklo na koje se naslanja prst zaprlja i mora redovno da se čisti, što povećava verovatnoću da se ošteti (izgrebe). Oštećeno staklo onemogućava identifikaciju i jedino rešenje je njegova zamena. Prepoznavanje lica je novija tehnologija, ali se u praksi pokazala nedovoljno preciznom u velikom broju slučajeva. Smetnju u prepoznavanju lica mogu predstavljati naočare (stavljanje i skidanje), promena frizure, šminka, starenje lica, osobe koji su blizanci… Pored praktičnih problema, dodatni problem za biometrijsku identifikaciju je neusaglašeni pravni osnov u odnosu na zakonske odredbe o zaštiti privatnosti.

Odabir događaja

Terminali omogućavaju praćenje više tipova događaja. Tip događaja koji se evidentira na terminalu su redovno radno vreme, pauze, službeni put, privatni izlazak,… Svaki od tih događaja mora imati svoj dolazak i odlazak. Tip događaja se po pravilu bira preko funkcijskih tastera na terminalu ili preko mesta na kom se kartica očitava. Ako terminal ima funkcijske tastere za evidenciju je prvo potrebno odabrati pravilan tip događaja, tj. pritisnuti odgovarajući taster pa tek onda prisloniti karticu. U pojedinim sistemima ili delovima sistema, u kojima je brzina evidentiranja prioritet, pojedini čitači su namenjeni samo za evidentiranje dolazaka, a drugi za evidentiranje odlazaka. Ovo umnogome pojednostavljuje i ubrzava sam proces evidentiranja.

Dileme: RFID tag ili kartica, 125kHz ili Mifare

RFID Kartice su pravougaonog oblika, izrađene od plastike, standardnih dimenzija 86mm x 54mm. Debljina im je do 1mm. RFID tagovi su kružnog oblika, takođe izrađeni kvalitetne plastike, prečnika oko 30mm. Deblji su od kartica, oko 3-6mm, a stoje na alkici koju možete zakačiti na privezak za ključeve i tako biti sigurni da ga nećete zaboraviti kada krenete na posao. 

I kartice i tagovi su vodootporni, a mogu da rade na različitim frekvencijama, od kojih su najčešće 125 kHz i 13,56MHz (mifare). 

Treba voditi računa da je domet kartica nešto veći u odnosu na tagove zbog njihove veće površine. Ovo posebno dolazi do izražaja u sistemima koji rade sa Mifare tehnologijom, pa su se kartice u tim sistemima pokazale kao bolje rešenje.

U slučaju da se kartice/tagovi koriste i za potrebe sistema kontrole pristupa u istom objektu, preporučujemo da obavezno odaberete modele koji se ne mogu kopirati (uglavnom mifare kartice ili tagovi).

Ako se odlučite za upotrebu tagova zbog lakšeg nošenja i manjeg broja oštećenja, a zaštita od kopiranja nije bitna, treba odabrati tagove koji rade na 125kHz. Ako je zaštita od kopiranja bitna treba odabrati kartice, ali i sistem koji omogućava zaštitu od kopiranja. Naravno, kartice ima smisla uzeti ako planirate štampu (ime zaposlenog, sliku, logo firme, ID broj…) na njima, neovisno o tehnologiji. 

Zaključak

Za bilo koju tehnologiju za koju se odlučite pri implementaciji sistema kontrole pristupa i evidencije radnog vremena najbitnije je dobro sagledati potrebe korisnika. Nove tehnologije koje su se pojavile u zadnjih nekoliko godina kao što su otisak prsta i prepoznavanje lica nastavljaju da se unapređuju, ali za sada nisu u praksi pokazale pouzdanost koju imaju sistemi sa RFID karticama i tagovima. Za sisteme evidencije radnog vremena se mogu koristiti ravnopravno i kartice i terminali koji rade i na 125kHz i na 13,56Mhz (Mifare), dok se za kontrolu pristupa preporučuje upotreba profesionalne opreme koja ima visok stepen bezbednosti. 

Ako imate dodatnih pitanja o tehnologiji koju biste želeli da implementirate u Vašem sistemu evidencije radnog vremena kontaktirajte nas.

You may also like...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *