Kada su nam potrebni sudski tumači?

Sudski tumači obavljaju poslove prevoda raznih vrsta dokumenata, koje overavaju pečatom kao licencirani tumači od strane Ministarstva pravde. Oni su potrebni kako firmama, tako i fizičkim licima, pri svakom vidu saradnje sa inostranstvom, ili odlazaka van zemlje radi školovanja ili zaposlenja. Sudski tumači najčešće se bave različitim oblastima, ali ima i onih koji su zbog svog iskustva posebno specijalizovani za jednu sferu. Kako su oni filolozi, prevodioci sa ili na određeni strani jezik, neretko konskultuju i stručnjake u pojedinim oblastima, kako bi bili sigurni da su svi stručni termini pravilno upotrebljeni.

Lična dokumenta

Pri odlasku u inostranstvo na duži period, od preke potrebe je da lična dokumenta prevedu i overe sudski tumači, kako bi se legalno otputovalo i boravilo u stranoj zemlji. Vize, pasoš, lična karta, vozačka dozvola, svedočanstva iz škole, izvod iz matične knjige rođenih i venčanih, državljanstvo, samo su neki od dokumenata koji se podnose pri zahtevu boravka u inostranim državama. Stoga sudski tumači, nakon prevođenja, moraju tekst prevoda overiti pečatom i uz njega priložiti kopiju originala, čime garantuju identičnost teksta na različitim jezicima.

Medicinski dokumenti

Za boravak u određenoj stranoj zemlji, ili radi drugih razloga, sudski tumači obavljaju i prevode različitih vrsta dokumenata. Lekarske analize, istorija bolesti, nalazi i ispitivanja samo su neki od tekstova koji se prevode u ovom slučaju. Sudski tumači moraju garantovati bezbednost ličnih i pravnih podataka, odnosno potpuno odsustvo njihove zloupotrebe. U uputstva za lekove moraju biti na ovaj način prevedena i overena, kako bi se garantovala istovetnost ovako posebno osetljivog teksta.

Ekonomija, marketing i pravo

Sudski tumači prevode iz ovih oblasti najčešće obavljaju za firme i uopšte pravna lica, koja na različite načine sarađuju sa inostranstvom. Učešće na međunarodnim tenderima, finansijski izveštaji i analize, obrasci, poreske prijave i ugovori najčešće su tekstovi od presudnog značaja za učešće nekog preduzeća, bilo ono javno ili privatno, u međunarodnoj saradnji. Stoga prevodi ovakvih dokumenata moraju biti pravno validni i tačno prevedeni, kako bi se čitav postupak zakonski odvijao. Sudski tumači i ovde garantuju bezbednost svih podataka, tako da pravna lica mogu bez bojazni sarađivati sa različitim prevodilačkim agencijama. To posebno važi i za pravnike, advokate, koji i sami moraju štititi privatnost svojih klijenata. Tako različita pravna dokumenta, poput brakorazvodnih dokumenata, nasledstva, raznih punomoćja, i raznih vrsta ugovora, mogu prevoditi jedino sudski tumači.

Sudski tumači specijalizovani za tekstove o tehnici

Kako različite vrste mašina i aparata stižu u našu zemlju iz inostranstva, to sve kuporpodajne ugovore, specifikacije i uputstva za potrebu, kao i garantne listove, moraju prevesti i overiti sudski tumači. Tehničke karakteristike određenog kućnog aparata, na primer, i obimne brošure o njegovom funkcionisanju, trebalo bi da sa jednog na drugi jezik prenese stručno lice, koje se dobro razume u ovakav tekst. Stoga se sudski tumači i inače neretko specijalizuju za različite oblasti – u ovom slučaju tehniku – na osnovu dugogodišnje saradnje sa stručnjacima iz datih oblasti, na primer inženjerima mašinstva, programerima i sličnim obrazovnim i poslovnim profilima. Samo i jedino tako može se garantovati potpuno validna usluga prevoda, koji na kraju biva potvrđen od sudskih tumača.

You may also like...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *