Kako obezbediti negu starih lica u domovima za stare

U starosti, za većinu ljudi, život nije nimalo lak. Javljaju se problemi sa zdravljem, dolazi do opadanja intelektualnih funkcija, javlja se osećaj nemoći, usamljenosti, depresija,… U takvim situacijama starim licima je potrebna stalna nega.  Odlazak u dom za stara lica može biti dobro rešenje u ovakvim situcijama jer se tamo sprovodi konstantna nega i briga o korisnicima.

Mnoge koji se premišljaju oko odlaska u dom brine da li će tamo zaista imati dobru negu i kvalitetne uslove za život. Pre samog odlaska u dom važno je dobro se raspitati o proceduri smeštanja i o čemu sve treba voditi računa prilikom izbora doma. Domovi za negu starih lica mogu biti državni i privatni, a boravak može biti privremen ili trajan.

 

Cene i kvalitet usluge nege starih lica u domovima za stare

Cene smeštaja u domovima za stare se u velikoj meri razlikuju. U zavisnosti od uslova koji se nude, kvaliteta usluge, lokacije, zdravstvenog stanja korisnika cene značajno variraju i zato je važno dobro se raspitati šta koji dom nudi. Cena smeštaja izmedju ostalog zavisi od vrste sobe i komfora koji dom nudi. Sobe mogu biti jednokrevetne, dvokrevente, trokrevetne, sa ili bez toaleta. U nekim domovima postoje i apartmani (u nekim privatnim postoji mogućnost apartmana za bračne parove). Za korisnike kojima treba veća briga i nega (teško pokretni ili nepokretni, demencija, hronične bolesti,..) u domovima za stare postoji odvojeni deo. Pored razlike u kvalitetu pružanja zdravstvenih usluga koje se nude domovi se razlikuju i kvalitetu program kulturnih i socijalnih aktivnosti. Dobar i kvalitetan život ne zavisi samo od medicinske nege već i od mogućnosti druženja, sklapanja prijateljstva, ponude hobija, radionica, kulturnih aktivnosti (bioskop, pozorište, muzičke večeri, izleti,..). 

Garanciju da dom poseduje sve neophodne karakteristike za kvalitetan život u njemu obezbedjuje 

licenca za rad koju svaki dom mora da poseduje. Licencu izdaje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i spisak staračkih domova koji imaju licencu može se videti na njihovom sajtu koji se redovno ažurira (https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/domovi-za-stare-sa-licencom). Dom mora da ispuni odredjene uslove vezane za opremljenost, kapacitet i stručnost kadra da bi dobio licencu za rad. 

Dokumentacija koja vam je potrebna

Smeštaj u dom zahteva vreme i prikupljanje odredjene dokumentacije. Nakon što odaberete dom potrebno je da pokrenete, u Centru za socijalni rad na opštini na kojoj je prijavljen potencijalni korisnik, postupak smeštanja i predate propisanu zdravstvenu i socijalnu dokumentaciju. 

 

Od dokumenata koje treba da priložite potrebno vam je:

– fotokopiju lične karte

– izvod iz matične knjige rodjenih

– fotokopiju overene zdravstvene knjižice

– izjavu o volji da se smesti u dom

– dokaz o imovini , ček od penzije ili drugi neki dokaz o prihodima 

– izjavu o mogućnosti i načinu plaćanja troškova

– medicinsku dokumentaciju – lekarsko uverenje sa nalazima lekara specijalista

 

Centar za socijalni rad dokumentaciju obradjuje i šalje u starački dom. U domu stručni tim razmatra prijavu i donosi odluku o prijemu ili odbijanju prijema u dom. U zavisnosti od zdravstvenog stanja budućeg korisnika i svojih slobodnih kapaciteta donose odluku o smeštanju. Obično postoji lista čekanja za smeštanje u dom. Državni domovi za negu starih lica su jeftiniji pa je veliko interesovanje a privatni domovi nemaju veliki kapacitet. 

You may also like...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *