Šta je pakovanje, a šta ambalaža?

Funkcija pakovanja jeste stavljanje finalnog proizvoda u određenu ambalažu. Zatim se ambalaža, bilo da je kartonska ili plastična ambalaža, zatvara, pa sledi pravilno obeležavanje proizvoda koji je upakovan. Pakovanje proizvoda jeste jedan proces i predstavlja sastavni deo proizvodnje, dok je ambalaža drugi proces. Pakovanje proizvoda u vezi je sa tehnologijom proizvodnje i mehanizacijom, a izvodi se mehanički i rukom. Mehaničko pakovanje obavlja se na različite načine, a u to svrhu se koriste razni oblici mehanizacije.

Danas se čini da je nastupilo doba kada posebnu ulogu i značaj ima pakovanje. Ono što prvo vidimo najpre utiče na naše stavove. Zbog toga se posebna pažnja obraća pakovanju proizvoda, a i pesobno se važna za marketing, jer se zahvaljujući dobrom marketingu kupac pridobija. Stoga možemo reći da tihi prodavac robe jeste papirna, plastična i kartonska ambalaža.

Ako lanac snabdevanja želi da smanji troškove, onda osnovni tehnički zahtevi ambalaže pomoću kojih se čuva kvalitet i ispravnost hrane i efikasna distribucija ne smeju da budu ugroženi. Zahvaljujući dobrom izgledu upakovanog proizvoda velika važnost se pridaje, a ono čime se brend štiti i stvara upravo ke dizajn ambalažnog materijala i forma.

Koje funkcije ima pakovanje?

S obzirom na to da pakovanje ima mnogobrojne funkcije, izdvajamo četiri najvažnije grupe.

Prva grupa funkcija jeste proizvodna. U ovu grupu spadaju pakovanje dostavljenog poluproizvoda koje ima i ostale elemente potrebne za ugradnju poluproizvoda u krajnji produkt.

Posebna pažnja se posvećuje marketinškoj funkciji, jer se sa razvojem industrije i navika potrošača, u marketing mnogo ulaže. Pakovanje svakog proizvoda praktično predstavlja prečicu do brže odluke o kupovini nekog proizvoda.

Kupci će radije izabrati proizvod koji ima bolji grafički dizajn i bolje pakovanje, čak iako su dva proizvoda istog kvaliteta. Osim vizuelne komunikacije, ambalaža ima i informativnu ulogu, a atraktivno pakovanje pre će privući potrošače.

Pakovanje najpre ima upotrebnu funkciju, koje pored toga može da posluži i za druge svrhe. Na primer, ako određeni proizvođač kafe upakuje kafu u lepo dizajniranu kutiju koja može da posluži i za druge svrhe, onda će kupci radije da se odluče za lepo dizajnirano pakovanje.

Logistička funkcija pakovanja ima nekoliko osnovnih zadataka. To su sledeći zadaci:

  • štiti proizvod od spoljašnjih faktora;
  • štiti proizvod od rasipanja;
  • štiti okolinu od rasipanja sadržaja u pakovanju;
  • lakše skladištenje pakovanja;
  • lakši transport;
  • štiti proizvod od krađe i omogućava lakše manipulisanje proizvodima;
  • pruža informacije o samom proizvodu.

Da bismo vam približili logističku funkciju ambalaže navešćemo primer jednog švedskog lanca snabdevanja. Za svaku sekundu koja se smanji u procesu od distributivnog centra do prodajnih mesta uštedi se oko 5 miliona evra.

I da napomenemo, sve što kupujemo na tržištu nalazi se u nekom pakovanju, odnosno ima neku ambalažu, a od sadržaja proizvoda zavisi da li je katronska ambalaža ili metalna ili je plastična.

A kako biste definisali ambalažu?

Uloga ambalaže

Svaki proizvod koji je uzrađen od bilo kog materijala ima određenu ambalažu. Zahvaljujući ambalaži proizvod se štiti, predstavlja, isporučuje pravilo od sirovine preko gotovih proizvoda, od proizvođača do potrošača. Ona ima višestruku ulogu, a deli se na primarnu, sekundarnu i tercijarnu ambalažu.

Sve što je u neposrednom kontaktu sa proizvodom prestavlja primarnu ambalažu. Grupno pakovanje koje ima nekoliko pojedinačnih pakovanja predstavlja sekundarnu ambalažu, dok se pod tercijarnom ambalažom podrazumeva sve što pomaže sigurnijem transporru i distribuciji od proizvodnje do prodaje.

 

You may also like...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *