Tagged: pokretni toaleti

Mobilni WC 0

Svetski dan toaleta

Da, pored Svetskog dana knjige, nauke, žena, pismenosti, planete Zemlje, zdravlja, mira i ostalih bitnih obeleženih datuma u svetu, postoji i Svetski dan toaleta. Ali pre nego što se zapitate zašto zaboga postoji i...