Tagged: psihoterapija

razgovor sa psihologom 0

Kako čoveku pomaže online psihoterapija?

Moderan život savremenog čoveka u 21. veku suočava sa svakodnevnim preprekama koje moramo prevazići na putu individualnog, kako duhovnog tako i poslovnog razvoja. Ako individualnom napretku i blagostanju dodamo i porodičan život i odnose...