Kada bi trebalo da posetite neurološku kliniku?

Neurološka klinika Beograd nastavlja najbolju tradiciju u odabiru stručnog osoblja, kao i primeni savremene tehnike u toku pregleda. Koristi najbolje metode lečenja, a svakom problemu pristupa indterdisciplinarno. Lekari specijalisti najčešte pohađaju strane seminare, ali uzimaju učešće na stručnim skupovima,  konferencijama i okruglim stolovima u zemlji i inostranstvu. Tim putem razmenjuju iskustva i savetuju se sa drugim kolegama. 

Najlakši neurloški oblici bolesti

Neurološka klinika Beograd dugi niz godina podjednako prima pacijente sa težim ili lakšim neurološkim oblicima. Najlakši neurološki oblici su bolesti koje su u prvom stepenu razvoja. One bolesti koje se leče isključivo putem medikamenata i za koje nije potrebna hirška intervencija. Primećena je tendencija porasta broj obolelih od parkinsonove i alchajmerove bolesti. Zatim visok je broj obolelih od epilepsije (populacija srednje dobi), multipleks skleroze. Često se javljaju pacijenti sa upornom migrenom. U prethodnim slučajevima zahteva se snimak skenera, neretko i magnetne rezonanse. Terapija je isključivo u vidu lekova, a lekari prate tok razvoja bolesti. Pacijenti kod kojih je dijagnostikovan najlakši oblike neke od neurloških bolesti ili sam početak neurološke bolseti, na kućnom su lečenju. Pacijent dolazi na kontrole, u tačno utvrđenim vremenskim intervalima. 

Teški neurološki oblici bolesti

Teški neurološki oblici su skoro sve vrste bolesti u kasnoj fazi bolesti. U tom stadijumu pacijent je jako lose, slab, sa jakim bolovima, drthtanjem ili evenutalno dementan. U zavisnosti od vrste bolesti zavisiće i stanje pacijenta. Težak neurloški oblik svakako su moždani tumori. Neurloška klinika Beograd dugi niz godina uspešno leči moždane tumore. Lečenje tumora, je mukotrpan i dug proces. Često zahtevajući i hirusku aktivnost. Mogu se očekivati terapije i pre i nakon operacije. Neurološka klinika Beograd utiče na usavršavanje stručnjaka, kako bi mogle pružiti pomoć pacijentima kojim je najteže.

U klinici je zagarantovan konfor

Pacijentima je klinika druga kuća. Upravo iz tih razloga potrebno je da porstor bude oplemenjen kako bi uticao na ugođaj bolesniku. Neurološka klinika Beograd obezbeđuje napred navedeno. Pacijenti se osećaju kao kod svoje kuće. Ljubazno osblje, cisti hodnici i zidovi, savremen nameštaj, izobilje cveća, prisustvo televizije i muzike samo su neki od preduslova da se napetost i briga ublaže. Na svakom koraku su aparati za vodu ili aparati za tople napitke. Čekaonice su lepo uređene, a prsutna je i lagana opustajuća muzika. Prijemni pult je na vidnom mestu i lako je do njega doći. Dobra je signalizcija kroz kliniku i jasno obeležena imena lekara na vratima. 

Ekonomičnost i sugurnost

Neurološka klinika Beograd obezbeđuje dobru uslugu, skup vrhunskih lekara, savremene aparate za pregled i sve to na jednom mestu. Pacijent može obaviti i sve laboratorijske analize, sva snimanja i sve preglede baš na samoj klinici. Na jednom mestu sve. Stedi vreme i živce, a uz to i novac. Svima je poznato koliko je mučno zakazivanje, ali i čekanje na snimanja. Još ako bi se tome pridodale i druge analize to bi iziskivali priličan broj dana. Na predočeni način pacijent može dobiti sve sto je potrebno od analiza do pregleda i kasnije terapije dobija na jednom mestu. Savremeni životni stil to i zahteva. Sigurnost je zagarantovana. Zakazivanj se može obaviti elektornskim putem ili putem telefona.