Intelektualna svojina: šta sve podrazumeva i kako je zaštititi?

Informacije nikada nisu bile lakše dostupne nego danas. Od detalja do kojih se nekada dolazilo napornim pretraživanjem literature, uz neizvesnost verodostojnosti sadržaja, danas nas deli samo nekoliko klikova.

Pretraživači kao što je Google, svakodnevno nam pružaju pregršt novih saznanja, smernica i ideja, koji ne samo da štede naše vreme prilikom rešavanja dilema, već nam otvaraju nove vidike i podstiču nas na lični razvoj. Bilo da se susrećete sa tuđim idejama i znanjem ili plasirate svoje, budite oprezni, jer zapravo rukujete nematerijalnom, odnosno intelektualnom svojinom, koja često može da se zloupotrebi iz nehata.

Koncept intelektualne svojine se odnosi na zaštitu određenih proizvoda ljudskog intelekta, bilo da se radi o idejama, poslovnim tajnama ili patentima. Možda ćete biti iznenađeni koliko aspekata svog poslovanja možete zaštititi.

Ne samo zaštitni znak ili dizajn Vašeg poslovanja, nego i kreativni ili intelektualni napori, koje ste uložili u pokretanje i razvijanje poslovanja, smatraju se intelektualnom svojinom. Šta tačno znači pojam intelektualna svojina i zbog čega je važno da sprečite zloupotrebu, pročitajte u nastavku teksta.

Šta je intelektualna svojina?

Intelektualna svojina podrazumeva tvorevine uma, poput ideja, književnih i umetničkih dela, pronalazaka, imena, slika, simbola i dizajna, koji se koriste u trgovini. Vaša autentična intelektualna svojina je zaštićena zakonom. Drugim rečima, ukoliko je Vaše intelektualno delo zaštićeno autorskim pravima, to će Vam omogućiti da steknete finansijsku korist ili priznanje za svoj umni i kreativni napor. Istovremeno, drugim ljudima će biti onemogućena zloupotreba pomenutog dela bez Vaše saglasnosti.

Možemo reći da moderno doba sve više ceni znanje. U današnjoj ekonomiji, intelektualnoj svojini se pridaje veliki značaj, jer se uspeh modernih poslovanja temelji upravo na znanju i brzini adaptacije na dinamiku promena i inovacija u poslovnom svetu. Iako spada u nematerijalnu imovinu, intelektualno vlasništvo često može biti mnogo vrednije od fizičke imovine kompanije. Određeni patenti ili inovativne ideje predstavljaju konkurentsku prednost na tržištu, stoga je jasno zbog čega je kompanije imaju potrebu i odgovornost da zaštite svoj glavni adut.

 

Oblici intelektualne svojine

  1. Autorska prava – odnosi se na prava koja stvaraoci imaju na svoja umetnička i književna dela. Obuhvataju knjige, muziku, filmove, slike, tehničke crteže, skulpture, oglase, baze podataka i računarske programe. Suština zaštite autorskih prava je da svaraocu originalnog materijala omoguće ekskluzivno pravo da koriste, kopiraju ili dupliciraju svoj materijal.
  2. Zaštitni znak – simbol, oznaka ili fraza pomoću koje se može razlikovati roba ili usluga jedne kompanije od proizvoda drugih kompanija. Zaštitni znak se dodeljuje isključivo kompaniji, a korišćenje i kopiranje znaka nije dozvoljeno od strane drugih preduzeća.
  3. Patent – ekskluzivno pravo dato za pronalazak. Vlasnik patenta ima pravo da dozvoli drugima upotrebu svog pronalaska ili da odredi na koji način njegov proizvod sme da se koristi.
  4. Poslovne tajne – prava na poverljive informacije koje se mogu prodati ili licencirati. Neovlašćeno pribavljanje, korišćenje ili otkrivanje takvih tajnih podataka na način suprotan dozvoljenoj komercijalnoj praksi od strane drugih se smatra kršenjem zaštite poslovne tajne.
  5. Industrijski dizajn – estetski aspekt proizvoda. Uglavnom se sastoji od dvodimenzionalnih ili trodimenzionalnih obeležja, poput obrazaca, linija, boja, oblik ili površine predmeta.

Brojne kompanije se suočavaju sa falsifikovanjem, piratstvom ili krađom intelektualne svojine. Posledice pomenutih radnji mogu da budu ne samo pravne, već i bezbednosne ili zdravstvene prirode.

Međutim, do zloupotrebe intelektualne svojine, ne dolazi uvek iz želje za lukavom i brzom zaradom. Činjenica je da mnogi korisnici interneta veruju da se sve informacije mogu reprodukovati samo zato što su dostupne u javnom domenu. Neovlašćenom korišćenju i kopiranju zaštićene intelektualne svojine, ne ide u prilog ni činjenica da se ova nematerijalna imovina razgranala u mnoštvo poslovnih sfera, naročito procvatom digitalnog doba.

Dobra vest je da se, u slučaju potrebe za zaštitom Vaše umne tvorevine, ipak možete voditi izrekom da je definisanje problema – polovina rešenja. Iskoristite blagodat mnoštva dostupnih informacija i na vreme preduzmite sve potrebne korake da Vaš trud ne padne u ruke plagijatora. Takođe, ako ste i sami postali žrtva modernih pirata, kao oštećeni, imate pravo na naknadu štete.

Svaka iskusna advokatska kancelarija može uspešno voditi postupke naknade štete nastale povredom prava intelektualne svojine i pruža kompletnu pravnu podršku fizičkim i pravnim licima. Pouzdan advokatski tim definitivno je najbolje pravno oružje za odbranu Vaše ideje, patenta ili drugog oblika umne tvorevine.

Sa druge strane, ukoliko ste osumnjičeni za zloupotrebu tuđe intelektualne svojine, pravni tim sa bogatim iskustvom u vođenju sličnih postupaka, zastupaće Vaše interese na sudu. Najzad, pažljivo pretražujte i prosleđujte informacije, kako biste bili sigurni da nećete dospeti u neprilike, a time ćete nečujno odati priznanje autoru koji Vas je svojim trudom obogatio za važne informacije.

You may also like...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *