Pet stvari koje morate znati o životnom osiguranju

Prva pomisao na temu životnog osiguranja uvek treba da bude briga o budućnosti. Opcija je mnogo: ušteda za školovanje dece, obezbeđivanje za dane kada možda više nećete moći da radite, ili prikupljanje ušteđevine za pokretanje sopstvenog biznisa, šta god je vama neophodno i prioritetno. 

Pet stvari koje morate znati kada želite kupiti životno osiguranje jeste da je ono dostupno svima, da se možete odlučiti između nekoliko tipova životnog osiguranja, da postoji nekoliko razloga za isključenje, kao i šta je premija životnog osiguranja i koji su to faktori koji utiču na osiguranu sumu. 

Deluje kao mnogo informacija, zar ne? 

Ne brinite, kroz tekst ćemo proći sve najvažnije informacije vezane za životno osiguranje i pomoći vam da lakše odlučite da li je ono dobra opcija za vas! Nastavite sa čitanjem. 

Dostupnost životnog osiguranja za sve

Neki od najvažnijih razloga za kupovinu životnog osiguranja jesu briga o najbližima za nepredviđene slučajeve ako se vama nešto dogodi, štednja za školovanje dece ili za vaše penzionerske dane, kao i finansijska zaštita za lečenje.

Primetno je kako vlada neupućenost oko toga koliko životno osiguranje košta i da li ga svako može priuštiti,  dok odgovor jeste da je ono namenjeno za sve. I sami vidite koji su najčešći razlozi za kupovinu životnog osiguranja i koliko su ovo esencijalne životne stvari, pa su se i osiguravajuće kuće potrudile da ga učine dostupnim svima.

Sigurno se pitate na koji način je ono namenjeno za sve?

Odgovor leži u tome da cena za životno osiguranje nije fiksna i da vi sami određujete koliko ćete ulagati u polisu, prema svojim mogućnostima. Dakle, životno osiguranje nije povlastica za bogate, već opcija za sve članove društva da se adekvatno pobrinu za svoju i budućnost svoje porodice.

Odaberite jedan od 3 tipa životnog osiguranja

Možete se odlučiti za mešovito, riziko i štedno životno osiguranje, u skladu sa potrebama i mogućnostima. Pre toga, saznajte nešto detaljnije o svakom od njih:

  • Riziko životno osiguranje pokriva samo rizik smrti. Ako osiguranik (vi) premine tokom trajanja polise, isplaćuje se dogovorena suma naslednicima. Zbog svoje specifičnosti, često se koristi kao sigurnost za bankarske kredite, pa se naziva i osiguranje kredita;
  • Štedno životno osiguranje se kako mu i samo ime kaže odnosi na prikupljanje novca na duži vremenski period. Ukoliko vam štednja ne ide od ruke, štedno osiguranje je prava opcija za vas. Štedno osiguranje je idealno za one koji žele da se obezbede za penzionerske dane, one koji za nekoliko desetina godina žele da kupe nekretnin, osiguraju školovanje dece ili ostvare svoje snove za koje je potrebno ozbiljnije ulaganje.
  • Mešovito životno osiguranje kombinuje elemente osiguranja i štednje. Ukoliko osiguranik (vi) premine tokom trajanja polise, naslednici dobijaju ugovorenu sumu zajedno sa akumuliranom dobiti. Isto tako, ugovaraju se posebna pokrića za slučaj teških bolesti, invaliditeta ili lečenja u bolnici. Ako osiguranik doživi istek ugovora, prima istu sumu, što mu može pomoći u sopstvenom finansiranju tokom penzionerskih dana, školovanju dece i mnogo čemu drugom. 

Koji su razlozi za isključenje iz ugovora o životnom osiguranju?

Kada je u pitanju životno osiguranje, u pojedinim slučajevima može doći do isključenja, pa saznajte koji su to razlozi i nešto više o njima:

  • Opasne aktivnosti i zanimanja: Ovde se pre svega misli na situacije koje mogu dovesti do smrti ili ozbiljnijih fizičkih povreda kao što su ekstremni sportovi ili poslovi opasni po život;
  • Ratovi i druge slične katastrofe: Osiguravajuće kuće najčešće izbegavaju da pokriju posledice ratova i drugih sličnih nepogoda koje u istom trenutku mogu zadesiti veliki broj ljudi;
  • Namerno samopovređivanje: Iako životno osiguranje zavisno od vrste isplaćuje dogovorenu sumu u slučaju smrti osobe, namerno izazivanje smrti od strane osiguranika, kao što je recimo samoubistvo, isključeno je iz ugovora, pa suma neće biti isplaćena;

U svakom slučaju, savetujemo da detaljno pročitate sve odredbe i uslove ugovora o životnom osiguranju pre potpisivanja.

Šta je osigurana suma i koji faktori utiču na nju?

Osigurana suma predstavlja ključni element životnog osiguranja, jer se odnosi na maksimalan iznos koji osiguravajuća kompanija isplaćuje u slučaju nastupanja osiguranog događaja, kao što je smrt osiguranika. Pri određivanju ove sume, osiguravajuće kompanije razmatraju sledeći niz faktora koji utiču na procenu rizika:

  • Pol osiguranika – Statistički podaci pokazuju razlike u životnom veku između polova, što utiče na procene rizika;
  • Starost osiguranika – Mlađi osiguranici generalno imaju niži rizik od smrti, što može dovesti do veće osigurane sume;
  • Visina premije (iznos koji uplaćujete) – Veća premija može omogućiti veću osiguranu sumu, jer predstavlja veći finansijski ulog osiguranika;
  • Zdravstveno stanje – Prisustvo zdravstvenih problema ili hroničnih bolesti može povećati rizik i smanjiti potencijalnu osiguranu sumu.

Šta je premija životnog osiguranja?

Premija životnog osiguranja je iznos koji osiguranici plaćaju za pokriće koje pruža osiguravajuća kompanija. Ova uplata može biti organizovana na različite načine – mesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje ili kao jednokratni iznos. Visina premije zavisi od obima pokrića, ugovorenih uslova, kao i od ličnih faktora kao što su starost, zdravstveno stanje, životni stil i na kraju vaš izbor. Premija omogućava osiguravajućoj kompaniji da formira fondove potrebne za isplatu osiguranih suma kada za to nastupi potreba.

Nadamo se da smo vam dali dovoljno uputa u to šta je sve važno razmotriti pre odabira životnog osiguranja. Dobro promislite, analizirajte i planirajte za budućnost.

You may also like...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *