Sve što treba znati o ADSL i VDSL internetu

Danas u 21. veku ne možemo zamisliti naš život bez interneta. Internet je postala neophodna stvarnost i svaki pokušaj odbijanja da je prihvatimo dovešće nas često u bezizlaznu situaciju, jer je značaj interneta u savremenom svetu ogroman. Globalna mreža neverovatnih informacija i sadržaja, omogućava nam da komuniciramo sa ljudima koji su udaljeni hiljadama milja od nas, da istražujemo i upoznajemo druge kulture i narode, da radimo na daljinu a da zapravo poslodavca nismo nikad lično upoznali, da razmenjujemo savete i iskustva, obrazujemo se na daljinu, razmenjujemo video pozive i mnoštvo drugih kvalitetnih i zanimljivih sadržaja koji nam se pružaju.

povezivanje lap topa i racunara

Samim tim, danas u savremenom svetu gotovo da ne postoji porodica ili pojedinac, a da ne koristi internet, globalnu, dostupnu i jeftinu mrežu, odnosno komunikacioni sistem. Pojavom pametnih – android telefona, lap-top računara, tablet-medija i ostalih savremenih tehnologija postali smo povezani gotovo konstantno, što nam daje ogromne mogućnosti i značajno utiče na kvalitet života.

Kako bismo mogli definisati internet? Internet predstavlja globalnu računarsku i telekomunikacionu mrežu. Internet danas spaja milijarde računara i telekomunikacionih uređaja poput telefona, tableta i slično. Iako se njegovi počeci vezuju za vojsku SAD i takozvani ARPANET, danas je internet mnogo više od obične vojne tehnike. On je spoj političkih, kulturnih, tehničko-tehnoloških i društvenih procesa i njegova mreža danas je povezana na jedan nehijerarhijski načih. Razvija se svakodnevno, velikom brzinom i danas je ovakav vid komunikacije i povezanosti bukvalno nemoguće prekinuti. Sam pojam internet može se prevesti kao mreža unutar mreže, kao konekcija više računara.

Danas internet koristi oko 4 milijarde ljudi na svetu, najvećim procentom to su visoko razvijene zemlje gde je računarska pismenost i mogućnost ljudi da sebi priušte visoke tehnologije veoma velika.

Prednjači Evropa sa više od 70 posto stanovništva koje koristi internet i to različitih starosnih dobi dakle od dece do starih ljudi, a zatim Amerika gde oko 60 posto ljudi koristi svakodnevno internet, zatim dolaze azijske zemlje itd.

Ovoj globalnoj računarskoj informacionoj mreži postoji pristup gotovo sa svih krajeva planete zahvaljujući visoko razvijenim tehnologijama koje se koriste, pa tako pristup, odnosno način na koji se može pristupiti internetu, zavisi od vrste sistema za komunikaciju koji posedujete.

Vrste pristupa internetu

Ukoliko posedujete neki od navedenih sistema za komukaciju možete pristupiti internet globalnoj računarskoj mreži. Naravno, vremenom su neki od načina prevaziđeni jer se tehnologija svojim stalnim napretkom pobrinula da internet bude sve dostupniji, brži i jeftiniji, pa se stoga, danas ne može zamisliti savremen odnos prema životu bez pristupa internetu.

Neki od načina pristupa internetu:

 • Analogna telefonska linija.
 • Digitalna telefonska linija koja je nastala 70-tih godina dvadesetog veka.
 • ADSL – digitalna razmena podataka preko postojećih bakarnih provodnika koji u svaki dom ulaze preko fiksnog telefonskog priključka.
 • Kablovski internet.
 • Bežični internet.
 • Optički internet.
 • Satelitski internet.

Među najzastupljenijim i sa najviše korisnika je ADSL  internet i u daljem tekstu bavićemo se ovim vidom spajanja na globalnu računarsku informacionu mrežu.

Šta je ADSL internet?

Svi smo manje više čuli za ovu skraćenicu i u principu znamo da je u pitanju internet priključak, odnosno način korišćenja internet mreže. Međutim, šta znači konkretno skraćenica ADSL, šta je ADSL internet?

U prevodu sa engleskog znači Asimetrična, Digitalna, pretplatnička (Subscriber) Linija. Ovaj vid korišćenja interneta predstavlja povezivanje na internet preko već postojeće telefonske linije koju danas poseduje gotovo svaka kuća.

Međutim, prenos podataka je digitalan i odvija se velikom brzinom tako da u zavisnosti od brzine protoka i paketa koju provajderi nude krajnjim potrošačima, ovakav vid interneta može da zadovolji sve potrebe korisnika. Krajnji korisnik u svakom smislu može biti zadovoljan, kvalitetom signala, brzinom protoka informacija, stabilnošću signala kao i pratećom opremom koja je danas u ponudi i koja se koristi uz ovaj vid internet priključka.

Šta znači ASIMETRIČNA linija? Ovo može da buni neke korisnike i da se nađu u dilemi kada odlučuju kakav vid internet priključka žele da plaćaju. “Asimetrična“ je pridev koji se vezuje za brzinu prenosa podataka a u stvari ta brzina je veoma velika i veća je u odnosu linija – pretplatnik, nego u spurotnom pravcu, odnosno od pretplatnika – korisnika interneta ka mreži.
Prenos podataka je nešto brži u download režimu dok je u upload režimo nešto malo sporiji i otuda ta asimetričnost.
ADSL internet se koristi preko bakarne parice koju poseduje svaka kuća koja ima telefonski fiksni priključak. Dakle, prenos podataka se vrši preko bakarne parice i bakarnih provodnika koje koristi PTT za prenos telefonskog digitalnog signala.

Kako funkcioniše ADSL internet

Princip funkcionisanja ADSL interneta je vrlo jednostavan. Kako smo već delimično i objasnili, potrebno je da imate fiksni telefonski priključak na digitalnu telefonsku centralu. To je osnovni uslov da biste mogli da koristite ADSL internet. Bakarna parica preko koje se konektuje telefon na centralu je i konekcija za ADSL internet jer se i internet komunikacija odvija preko istih bakarnih provodnika koji se koriste i za telefoniranje.

Kako je moguće da se u isto vreme odvija i prenos internet podataka i glasa? Jednostavno!
Bakarni provodnici imaju mnogo veći kapacitet za prenos podataka nego što se to može iskoristiti prostim prenosom glasa. Pogotovo što znamo da se danas sve ređe koristi fiksna telefonija za prenos glasa pa samim tim bakarni provodnici i centrala, iako imaju ogromne kapacitete, bukvalno su neiskorišćeni, ili slabo korišćeni.

ADSL internet koristi upravo taj višak prostora u prenosu podataka i nema nikakvih smetnji što se tiče telefoniranja. Kad se vrši priključenje ADSL interneta dobije se jedna mala sprava za razdvajanje signala telefona od signala za internet. Na taj način internet priključak nema mogućnosti da ugrozi kvalitet signala telefona niti obrnuto.

Tehnologija na kojoj se zasniva princip rada ADSL – a deli taj višak frekvencije u okviru bakarne parice na dva dela. Za prenos govora, odnosno telefonskih razgovora se uglavnom koristi opseg od 300 do 3 400 Herca (Hz), a sve ostalo se koristi za rad ADSL – a.

Da biste mogli nesmetano da koristitte ADSL internet od vašeg provajdera dobićete dva osnovna uređaja, jedan smo već pomenuli to je razdvajač signala a drugi uređaj koji ćete dobiti je ruter koji služi za nesmetan protok podataka sa računara na DSL liniju i obrnuto. Uz ova dva uređaja i telefonsku liniju korišćenje ADSL interneta može da počne.

Neki potrošači, odnosno korisnici interneta mogu da se požale na povremeno slabljenje signala i da za to krive provajdera, međutim, za to nije kriv provajder već kvalitet centrale i udaljenost same centrale od vašeg doma, dužina bakarnih provodnika itd. Dakle u pitanju su tehničke mogućnosti PTT na koje provajder ne može da utiče.

Prednosti ADSL interneta

Prednosti ADSL interneta su vrlo transparentne i poznavaoci prilika govore u korist ovakve vrste internet protoka podataka. Obično se svi slažu u nekoliko važnih stvari, a to je da ADSL internet ima cenovne prednosti u odnosu na druge vrste interneta i:

 • ADSL omogućava stalnu, neprekidnu vezu sa internetom.
 • ADSL ima velike brzine prenosa podataka. Maksimalna brzina prenosa kod klasičnih analognih linija i modema je 56 kilobita u sekundi, kod ISDN-a 64 ili 128 kilobita u sekundi.
 • ADSL ima izuzetno povoljne cene u odnosu na druge vrste interneta.
 • Kod ADSL priključka telefonska linija je uvek slobodna i nema dodatnih troškova.
 • Uvođenje je, ako ima tehničkih uslova, brzo i jednostavno, bez potrebe da se provlače novi kablovi ili menjaju postojeći.

VDSL internet

Kada govorimo o internetu i načinu na koji ćemo se priključiti, uvek gledamo da uskladimo cene sa mogućnostima, kvalitet da bude približan ceni a cena pak da bude dostupna i povoljna za naš budžet.

Većina se danas oslanja na ADSL internet jer drugi oblici interneta ili nemaju generalnu pokrivenost ili su preskupi za prosečno domaćinstvo.

Svi oni koji žele da ostanu u sličnom cenovnom rangu a da opet imaju brz i nešto kvalitetniji internet od ADSL mogu da se odluče za VDSL internet. VDSL internet je dobra opcija za sve kojima je potrebna stabilna i brza konekcija, a najčešći je izbor onih koji se rade od kuće i bave se IT tehnologijama.

A šta znači VDSL? VDSL je u stvari skraćeno od Very high bit-rate digital subscriber line. VDSL internet omogućava dosta brži prenos podataka u odnosu na ADSL internet, a montiranje priključka nije mnogo komplikovanije.

Iako je trenutno mnogo bolja i savremenija opcija optički internet, još neko vreme će na našim prostorima ADSL i VDSL internet biti u prednosti jer su dostupniji – skoro da ne postoji dom koji nema priključak za fiksnu telefoniju.

You may also like...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *