Forme privrednih subjekata u Srbiji

Pored preduzetnika i DOO, Zakon o privrednim društvima u Srbiji razlikuje i druge forme pravnih subjekata, pa tako postoje i ortačko društvo, komanditno i akcionarsko društvo, ali i ogranci domaćeg pravnog lica i stranog prvnog lica u Srbiji, kao i predstavništvo stranog pravnog lica.

Ortačko društvo osnivaju dva ili više pravnih lica i oni se zbog toga nazivaju ortaci. Ortačko društvo predstavlja formu privrednog društva koje se formira pod jednim imenom kako bi se određena delatnost obavljala pod jednim imenom, a sve u cilju sticanja profita. Ortaci mogu da budu i pravna ili fizička lica.

Otvaranje firme u Srbiji je relativno lako, a ako se otvara ortačko društvo, njegova početna imovina jeste imovina koja se na osnovu uloge ortaka formira i ona može da bude u pravima, novcu ili stvarima. Sve poslovne odluke osnivači ortačkog društva donose zajedno, a svojom imovinom odgovaraju za sve obaveze ovog pravnog subjekta.

Šta je komanditno društvo?

Oblik privrednog društva koje najmanje dva osnivača formira jeste komanditno društvo. Kada je u pitanju otvaranje firme u obliku komanditnog društva, onda je komplementar osnivač i on odgovara  neograničeno za obaveze društva  i svojom imovinom. Komanditor je odgovoran za obaveze društva i to srazmerno visini svoh uloga, ali svojom ličnom imovinom ne odgovara. Takođe, za sve obaveze koje društvo ima, svojom imovinom odgovara i pravno lice.

Kada se osniva akcionarsko društvo?

Pravno lice koje ima osnovni kapital koji se od akcija sastoji jeste akcionarsko društvo. Reč je o obliku organizovanja privrednog društva čiji je osnovni kapital utvrđen i koji je podeljen na akcije koje su tačno određene nominalne vrednosti, tako da vrednost osnovnog kapitala zapravo predstavlja zbir svih izdatih akcija.

Vlasnici akcija društva su akcionari i oni imaju pravo na isplatu dividende na osnovu svoh udela, a takođe imaju pravo i na deo likvidacione mase u slučaju da dođe do likvidacije društva, a imaju pravo i na učestvovanje u odlučivanju pri izboru uprave.

Pre nego što je AD registruje, akcionaru koji ga osnivaju u obavezi su da unesu ili upalte uloge koji iznose najmanje 25% osnovnog kapitala. Osnovni kapital akcionarskog društva ne sme da bude niži od 3 000 000 dinara.

Ogranci domaćeg i stranog pravnog lica u Srbiji

Izdvojeni organizacioni deo domaćeg privrednog društva u Srbiji preko kojeg se obavlja osnovna delatnost predstavlja ogranak pravnog lica. Ogranak nije u svojstvu pravnog lica i ne posluje u onom mestu u kojem se nalazi sedište privrednog subjekta. Ogranak posluje sa cilje da se u jednom ili više gradova van sediša obavlja delatnost privrednog društva.

Kada je reč o pravnom prometu ogranak istupa za račun i u ime pravnog lica koje je ogranak osnovalo. Za obaveze koje ogranak ima prema trećim licima za vreme poslovanja odgovara ono preduzeće čiji je ogranak.

Preko ogranka stranog pravnog lica u Srbiji obavlja se delatnost inostrane firme. Ogranak strane firme ima pretežnu delatnost koja je registrovana, a može da obavlja i one delatnosti koje zakonom nisu zabranjene. Moguća je razlika između pretežne delatnosti društva osnivača i ogranka. Treba napomenuti da ogranak strane firme u Srbiji nema status pravnog lica o čemu treba voditi računa kada je u pitanje otvaranje firme u našoj zemlji.

You may also like...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *