ISO 9001 – tradicija negovanja kvaliteta koja se neguje i poštuje

Posvećenost kvalitetu važno je za sve poslove koji se obavljaju, bez obzira da li je u pitanju profitno orijentisana ili neprofitna delatnost. U modernom vremenu, sve organizacije – institucije, preduzeća, udruženja i mnoge druge, teže da posluju u skladu sa svetskim trendovima, uz kontinuirano uvođenje inovacija i poklanjanje pažnje svakom segmentu svog delovanja. Na taj način, uvode se i svetski standardi – ISO u oblasti kvaliteta, bezbednosti i zaštite životne sredine. 

Jedan od najpoznatijih standarda jeste ISO 9001, koji obuhvata menadžment kvalitetom, odnosno inovativan sistem upravljanja kvalitetom zahvaljujući kojem se ostvaruju bolje performanse, uspešniji rezultati i dugoročna konkurentnost na tržištu. Kompanije koje su uvele standarde beleže vrhunska postignuća, uz aktivnu posvećenost unapređivanju aktivnosti i koraka koji ih vode ka liderskoj tržišnoj poziciji. Organizacije koje inovativno posluju postaju preferirane kako za kupce i dobavljače, tako i za potencijalne zaposlene, banke i sve druge interesne strane od značaja za opstanak i razvoj. 

ISO standardizacija – šta predstavlja?

International Organization for Standardization, odnosno ISO ili Međunarodna organizacija za standardizaciju predstavlja instituciju koja se bavi definisanjem i uvođenjem inovativnih standarda u svim sferama poslovanja organizacija različite delatnosti i karaktera poslovanja. Postoji od davne 1947. godine kada je osnovana u Ženevi u Švajcarskoj, sa svrhom validacije i izdavanja standarda, u cilju doprinosa međunarodnim tokovima proizvoda i usluga na kvalitetan i pouzdan način. Najpoznatiji standard je ISO 9001, koji obuhvata Sistem menadžmenta, odnosno upravljanja kvalitetom na različite načine, tako što se organizacije podvrgavaju proverama prilikom postupka sertifikacije. 

Na osnovu izdavanja sertifikata o standardu, dobija se potvrda da je poslovanje organizacije zasnovano na stanovištima kvaliteta, kao i da se ispunjavaju brojni navedeni zahtevi u tom domenu. Aktuelna provera svakog standarda, pa tako i za ISO 9001, vrši se svakih 5 godina, i trenutno je aktuelna verzija iz 2015. godine, koja je vrlo detaljna i sveobuhvatna. Da bi se ispunili kritični ciljevi poslovanja, kao što su: zadovoljavanje potreba kupaca, snižavanje troškova, povećanje efikasnosti i uspešno plasiranje proizvoda i usluga na tržište, neophodno je upravljati svim segmentima kvaliteta.

Standard kvaliteta – ISO 9001

Da bi se obezbedilo ostvarivanje prethodno navedenih kritičnih ciljeva poslovanja svih organizacija, bitno je razvijati Sistem upravljanja kvalitetom uz ISO 9001 standard. On obuhvata veliki broj principa koji daje aktivno upravljanje totalnim kvalitetom, vodeći računa o svakom elementu poslovanja. Prvenstveno, neophodna je usredsređenost na same potrošače, jer od njih zavise organizacije i mora se akcentovati ispunjavanje njihovih, sve češće brojnih potreba. U domenu rukovodstva, bitno je da oni koji upravljaju organizacijama budu spremni na promene, obezbeđuju svu neophodnu administraciju, održavaju jedinstvo i podstiču angažovanje zaposlenih na putu ka ostvarenju poslovnih ciljeva. 

Da bi se primenio ISO 9001 standard potrebno je i imati sistematizovan pristup za upravljanje kvalitetom, odnosno tretirati procese kao deo sistema, negovati zajedništvo u kolektivu i pospešivanje efikasnosti i efektivnosti rada. Odlučivanje mora biti efikasno i zasnovano na činjenicama, kao i analizi dobijenih informacija, dok se sa svim saradnicima neguje korektan odnos uz obostrano zadovoljstvo. Zaposlenima se razvija svest o značaju zajedničkog ostvarenja ciljeva i uspešnih rezultata, zahvaljujući čemu se dobijaju benefiti za sve učesnike. Sve navedeno, primenjivo je kako za proizvodne delatnosti, tako i za brojne uslužne, kao što su finansije, turizam, osiguranje, zdravstvena zaštita i slično.

Sistem upravljanja kvalitetom – jedinstvo u svakom pogledu

Uvođenje ISO 9001 standarda obuhvata razvoj Sistema upravljanja, odnosno menadžmenta kvalitetom, koji ističe potrebu jedinstva u svakom pogledu – između rukovodstva i zaposlenih, samih zaposlenih na svim hijerarhijskim nivoima, sa dobavljačima, kupcima i svim drugim stejkholderima. Kao prezentovan spisak zahteva, ISO 9001 standard u procesu verifikacije ispituje njihovu ispunjenost u datoj organizaciji, pa je važno unapred razmotriti sve principe na kojima je neophodno da se zasniva poslovanje, kako bi standardizacija bila uspešna. 

To je moguće razvojem fleksibilnog sistema koji će pre svega biti zasnovan na zdravom razumu, uz mehanizme kontrole i unapređivanja kvaliteta, održavanja troškova na što nižem nivou i maksimalnom ispunjavanju zahteva potrošača. Najvažnije je da organizacija funkcioniše dobro interno – da svaki zaposleni poznaje svoj deo posla, da menadžment donosi efikasne odluke i da se isitče ostvarenje ciljeva uz jedinstvo i zajedničko ulaganje napora i truda. 

Sistem menadžmenta kvalitetom uz ISO 9001 standard podrazumeva uvođenje inovacija i usklađivanje poslovanja za zahtevima koje je postavila Međunarodna organizacija za standardizaciju, kako bi se dobila potvrda da je poslovanje zasnovano na ovim prestižnim pravilima, uputstvima i smernicama. U modernom vremenu, usvajanje ISO standarda pokazuje dosta o poslovanju organizacija, tako što deluje pozitivno na njihov imidž, sliku koju šalju javnosti i generalno posvećenost odgovornosti u svim sferama biznisa. Bez obzira na tip poslovanja i delatnost, međunarodna standardizacija može se primeniti i učiniti da se ostvaruju sve bolji rezultati, veća kohezija zaposlenih i menadžmenta, kao i veća konkurentnost na tržištu.

You may also like...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *