Kako postati sudski tumač

Danas postoji čitava lista zanimanja za koje sigurno nije potpuno jasno objašnjenje šta predstavljaju i kako se njime baviti. Jedno od njih je i sudski tumač. Razlog zbog kog je teško razmotriti ključne aktivnosti, jesu i neistovetna tumačenja ovog zanimanja.

Sudski tumač se najčešće meša ili poredi sa zanimanjem prevodioca.

Međutim, postoji jasno definisano pravilo kako se postaje sudski tumač, čime se bavi, u kojim okvirima i šta su osnovne aktivnosti. Takođe, postoje osnovne kvalifikacije, procedure i pravila koja se moraju ispoštovati prilikom realizovanja prava na bavljenje ovom, zaista specifičnom i detaljnom delatnošću. U ovom tekstu biće izlistane ključne karakteristike zanimanja sudski tumač, uz potpunu proceduru ostvarivanja prava na vršenje ovih aktivnosti i mogućnosti zaposlenja u prevodilačkoj agenciji.

Šta je posao sudskog tumača?

Iako se vrlo često meša sa pojmom prevodioca, sudski tumač je posebno, odvojeno i istaknuto zanimanje. Možete biti sudski tumač za engleski jezik, ili neki drugi. Radi se o profesionalcima koji više nego odlično poznaju strane jezike i bave se prevođenjem dokumenata. Njihove zvanične prevode i usluge koristi sud, pa samim tim moraju biti vrlo pouzdani, tačni i relevantni. Sudski tumači mogu vršiti prevode i za potrebe fizičkih i pravnih lica, uz određenu novčanu nadoknadu. Svaki poziv suda za prevod ne može se odbiti, dok pojedinačne poslove za druga lica, organizacije i institucije mogu da ne prihvate, u slučaju da im ne odgovara da se time bave, nemaju dovoljno vremena ili imaju neke druge razloge.

Postavlja se pitanje, koja je onda ključna razlika između prevodioca i sudskog tumača? Upravo ta da, sudski tumač ima zvanični pečat, stečen u određenoj proceduri u okviru Ministarstva pravde, kojim se potvrđuje zvaničan prevod, na osnovu kog se dalje garantuje istovetnost originala i prevoda dokumenta. Naravno, da bi neko postao sudski tumač, moraju biti ispunjeni određeni konkursni uslovi i procedura. Radi se o detaljnom, višemesečnom postupku prikupljanja dokumentacije i odabira najboljih kandidata.

Koje obrazovanje treba da ima sudski tumač?

Sudski tumač je zanimanje kojim ne može da se bavi bilo ko. Tu je niz pravila, uslova i ograničenja. Prvo i osnovno, moraju da postoje određene obrazovne kvalifikacije za rad u prevodilačkoj agenciji. Najbolje je ako kandidat poseduje diplomu Filološkog fakulteta, jer je to najbolji dokaz da poznaje odlično određeni jezik. Sudski tumač za engleski jezik, nemački ili neki drugi, postaje se upravo na prvom mestu kvalifikacijama u pogledu odličnog vladanja određenim stranim jezikom. Univerzitetska diploma je dokaz koji se podnosi Ministarstvu pravde, kao jedinoj ovlašćenoj instituciji koja ima pravo da raspisuje konkrus za sudskog tumača.

U slučaju da kandidat nije završio fakultet jezičkog usmerenja, sudski tumač može postati ukoliko ima drugi odgovarajući dokument o stečenom obrazovanju, odnosno zvanični sertifikat. Ako ni to nije slučaj, onda se polaže regularan ispit jezika u okviru Ministarstva pravde. Dakle, sudski tumač može da bude ličnost bilo kog profesionalnog opredeljenja, važno je samo odlično poznavanje maternjeg i stranog jezika, uz zvaničan dokument i dobijeni pečat. To može da bude i sporedno, odnosno dopunsko zanimanje. Tako, neko može biti advokat, menadžer, ekonomista ili drugi stručnjak, a ujedno imati pečat i biti sudski tumač.

Koja je procedura za dobijanje ličnog pečata sudskog tumača?

Institucija koja proverava dokumentaciju, diplomu i stručnost kandidata je Ministarstvo pravde, koje se bavi celokupnom procedurom odabira i prijema u radni odnos sudskih tumača. Dobijena fakultetska diploma, uverenje ili položen ispit za završen engleski, nemački, turski ili neki drugi jezik, prvi je korak u dobijanju potvrde i pečata za bavljenje ovim poslom. Ministarstvo pravde otpočinje proceduru: jedino ima pravo da raspiše konkurs, i to nema određeni vremenski period. Može se vršiti mesečno, periodično, a najčešće jednom godišnje. Objavljuje se za tačnu regiju, odnosno opštinu za koju je sudski tumač potreban, tako što predstavništvo te opštine šalje formalni, pismeni zahtev. Zatim Ministarstvo pravde proverava dokumentaciju i objavljuje oglas u Službenom glasniku. Nakon toga se razmatra konkursna dokumentacija pojedinačnih kandidata, i biraju se istaknuti, najbolji profesionalci u ovoj oblasti. Podneta dokumenta za konkurs mora biti potpuna, tačna i blagovremeno podneta u zakonski predviđenom roku.

Sudski tumac ABC prevodi

Dodatni uslovi koji moraju biti ispunjeni u pogledu toga da neko može postati sudski tumač jesu da je lice punoletno, odnosno da ima više od 18 godina i da je državljanin Republike Srbije. U pogledu formalnih znanja, bitno je da osoba ima minimum 5 godina iskustva na prevodilačkim poslovima. Pored toga, važno je da postoji obimnije, više, odnosno visoko obrazovanje u nekoj oblasti uz potrebno znanje jezika. Lice ne sme biti osuđivano, niti krivično gonjeno, i mora biti bez vođenog krivičnog postupka. Ugled, moral, rad i trud u opštini u kojoj se traži ova pozicija, kandidat mora uživati. Važno je i da bude prijavljen na adresi u okviru tog grada, odnosno mesta u kome je sudski tumač potreban. Na taj način se opravdava zapošljavanje osoba koje imaju kvalifikacije i žive u mestu za koje se podnosi konkursna dokumentacija.

Ukoliko su svi uslovi ispunjeni, ključnu reč daje Ministarstvo pravde. Ova institucija detaljno pregleda, analizira i razmatra podnetu dokumentaciju, u cilju odabira najadekvatnijeg kandidata. Nekada se ta odluka donese brzo, ali češće se čeka i po nekoliko meseci. Ministarstvo pravde šalje kandidatu rešenje na kućnu adresu, u kome se detaljno obrazlaže odgovor na realizovan konkurs. Ministar odluku donosi samostalno. U slučaju da rešenjem stigne potvrdan odgovor, polaže se zakletva u Ministarstvu pravde. Daljom procedurom dobija se pečat, koji se koristi prilikom overavanja prevoda. Tako, sudski tumač za nemački jezik vrši prevode na maternji ili taj jezik, dok sudski tumač za engleski ima potvrdu da vrši prevode na taj ili srpski jezi sa engleskog. Tako, dalje ide procedura za svaki drugi jezik pojedinačno. Pored svega navedenog u tekstu, važno je da sudski tumač bude osoba od značaja za opštinu, u smislu da svojim dobrim, kvalitetnim i realnim primerom bude uzor drugima i kao građanin doprinosi dobrim manirima i ugledu celog društva.

Sudski tumač je osoba koja se bavi zvaničnim prevođenjem dokumenata sa srpskog na neki strani jezik, ili obrnuto. Potrebno je da poseduje određene kvalifikacije, stručna znanja, kao i da u potpunosti ispoštuje proceduru i kandidaturu za bavljenje ovim zanimanjem. Razlikuje se od prevodioca, jer vrši prevode za potrebe suda a uz to poseduje zvaničan pečat da su svi izvršeni prevodi identični sa originalnim dokumentima.

You may also like...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *