Kako sačuvati reproduktivno zdravlje kod osoba sa malignim oboljenjima?

Problem sa kojim se medicina susrela poslednjih decenija jeste očuvanje reproduktivnog zdravlja i omogućavanje stvaranja potomstva i kod osoba koje su imale bilo koji vid malignog oboljenja. Sama bolest, osim kada napada reproduktivni sistem, nije ta koja onemogućava fertilitet, već su to najčešće oblici lečenja, citostatici i zračenja.

Danas, relativno novi ogranak medicine – onkofertilitet, predstavlja spas za sve one koji su se borili sa malignim oboljenjima, a nisu u se ostvarili kao roditelji ili žele još potomaka. 

Da li ste znali da preko 8% muškaraca i žena danas oboli od neke vrste maligniteta? To znači da ogroman broj mladih i reproduktivno sposobnih osoba najčešće ostaje uskraćeno za potomstvo usled negativnih uticaja samog procesa lečenja, odnosno negativnih strana koje sa sobom donose zračne i hemoterapije! Onkofertilitet predstavlja šansu, visokog procesa, da se tako nešto ipak ne dogodi.

Šta je onkofertilitet?

Onkofertilitet je medicinski koncept koji se odnosi na očuvanje plodnosti kod pacijenata koji se suočavaju sa dijagnozom i lečenjem malignih bolesti. Kako sama bolest, tako i terapije, te mnogi lekovi, utiču negativno na reproduktivne funkcije, uključujući smanjenje broja jajnih ćelija kod žena i smanjenje broja spermatozoida i umanjene njihove pokretljivosti kod muškaraca, što može da dovede do trajnog steriliteta. Cilj onkofertiliteta jeste da se očuva šansa za potomstvom nakon procesa lečenja bolesti. Postoji nekoliko različitih metoda kojima se namera sprovodi, zavisno od pola pacijenta i individualnih okolnosti samog pacijenta.

Krioprezervacija spermatozoida, krioprezervacija jajnih ćelija, krioprezervacija embriona, očuvanje tkiva jajnika i očuvanje matičnih ćelija spermatozoida predstavljaju metode putem kojih se onkofertilitet sprovodi.

Krioprezervacija jajnih ćelija i spermatozoida su već vrlo poznate tehnike, kao i tehnike koje se primenjuju svuda u svetu i kod nas. Mogu se uraditi u sklopu savetovanja sa lekarima ili na svoju odluku. Krioprezervacija embriona je nešto novija tehnika koja predstavlja stvaranje embriona in vitro fertilizacijom, nakon čega se embrioni zamrzavaju i odlažu za kasniju implantaciju. Ovo bismo mogli nazvati i nekom odloženom vantelesnom oplodnjom, koja dolazi od već pripremljenih embriona u momentima kada se lečenje završi i kada je organizam u stanju sposobnosti za trudnoću.

U određenim slučajevima se može raditi i očuvanje tkiva jajnika, koje se nakon procesa lečenja ponovo transplantira i time se obnavlja reproduktivna funkcija kod žena, dok se kod muškaraca sprovodi i jedna od najnovijih metoda onkofertiliteta, a to je očuvanje matičnih ćelija spermatozoida, uzetih iz testisa pre procesa lečenja. 

Ko su kandidati za onkofertilitet?

Zavisno od zdravstvenog stanja, vrste kancera i organa koji je zahvaćen promenama, svaki pacijent dobija mišljenje od svog lekara ili konzilijuma lekara o samom stanju, procesu lečenja i prognozama. Svi reproduktivno sposobno pacijenti imaju pravo na onkofertilitet, budući da danas postoje privatne klinike koje se bave krioprezervacijom, te se sam proces može učiniti i o svom trošku.

Ono šta je dobra strana jeste da kod mnogih ovaj proces pokriva zdravstveno osiguranje uz ispunjavanje određenih uslova kada je u pitanju zdravstveno stanje pacijenta, nepostojanja već zamrznutih jajnih ćelija, spermatozoida i embriona, te starosne dobi. Starosna dob, kada su u pitanju žene jeste do 40, a za muškarce do 50 godina.

You may also like...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *