Šta je spermogram i kako se određuje?

Budući da se veliki broj parova sve češće obraća lekaru zbog nemogućnosti začeća, spermogram je sve učestalije rađena analiza. Uzroci neplodnosti se jednako javljaju i kod muškaraca i kod žena, zato je bitno podići svest građana o važnosti pravovremene kontrole oba partnera.

Nemogućnost začeća usled neplodnosti muškatca čini čak 50% slučajeva, zbog čega se muškarci upućuju na spermogram, analizu o kojoj ćete saznati više dalje u tekstu.

Spermogram ili nativni pregled sperme je analiza koja određuje kvalitativne osobine sperme, kao i ukupan broj spermatozoida. Pomenute kvalitativne osobine se odnose na parametre kao što su: zapremina, viskoznost, brzina likvefakcije, boja ejakulata, pH, a pored toga uključuje i podatke vezane za aglutinaciju i agregaciju. Ovom analizom se određuje kompletna ejakulativna funkcija muškarca, a na osnovu rezultata se procenjuje da li sperma muškarca ispunjava sve uslove za oplođenje partnerke.

Kako se vrši spermogram analiza?

Ova analiza se vrši u laboratorijskim uslovima i obuhvata makroskopski i mikroskopski pregled sperme. Makroskopskim pregledom se određuje zapremina, viskozitet, pH vrednost, likvefakcija i izgled sperme. Mikroskopskim pregledom se utvrđuje ukupan broj spermatozoida, njihova pokretljivost, nivo leukocita, eritrocita i epitelnih ćelija prisutnih u spermi, prisutnst fruktoze, opšta vitalnost sperme, ali se i detektuju patološki oblici spermatozoida.

Pregled se vrši na osnovu ejakulata u posebnu sterilnu posudicu. Muškarac može uzorak doneti i od kuće, ali je važno da to bude u roku od 30 minuta od ejakulranja, kao i da se pazi na održavanje temperature prilikom transporta, budući da ovi faktori mogu znatno uticati na rezultate. Ipak, savetuje se da se uzorak radi u laboratoriji, kako bi rezultati bili maksimalno validni i pouzdani. Pre samog uzimanja uzorka, potrebno je da muškarac urinira.

Važno je napomenuti da se potpuna dijagnoza ne može uspostaviti samo jednim uzorkom, zbog čega bi trebalo analizu ponoviti barem tri puta. Razlog tome je što zaista veliki broj faktora može uticati na kvalitativne i kvantitativne osobine sperme, kao što je uzimanje lekova i drugih hemijskih supstanci, pušenje, alkohol, marihuana, hormonski preparati i promena temperature skrotuma.

 

Kako se pripremiti za spermogram analizu?

Da bi rezultati spermogram analize pokazali što relevantnije vrednosti, potrebno je da se muškarac suzdrži od seksualnih odnosa 2-5 dana pred uzimanje uzorka, jer ako je apstinencija kraća od dva dana u uzorku se može javiti manji broj spermatozoida, a ako je apstinencija duža od 5 dana, pokretljivost spermatozoida opada. Takođe, potrebno je suzdržavanje od konzumiranja alkohola, lekova i drugih hemijskih supstanci, u cilju pouzdanosti rezultata. Vrednosti dobijene spermogram analizom su važne iz razloga što utvrđuju da li je neplodnost prisutna kod muškarca i u slučaju da jeste, pomažu pravovremenom preduzimanju koraka za rešavanje problema neplodnosti.

 

Preporuke za unapređenje kvaliteta sperme

Kvalitet sperme je direktno povezan sa kvalitetom i načinom života. Kao i na sve druge procese u telu, i na kvalitet sperme utiču dva osnovna faktora – ishrana, nivo fizičke aktivnosti i opšti životni stil.

Faktori kao što su učeštala izloženost stresu, nedovoljno sna, pušenje, prekomerna težina, konzumiranje nezdrave hrane i pića, alkohol, droge, učestalo konzumiranje lekova ili hemijskih preparata su faktori koji vremenom dovode do pogoršanja kvaliteta sperme.

Za poboljšanje kvaliteta sperme, ali i svih drugih procesa u organizmu, kao i za generalno unapređenje kvaliteta života potrebno je suzdržavati se od nezdravih navika ili, ukoliko je moguće, potpuno ih izbaciti, i okrenuti se zdravom životnom stilu koji uključuje pravilnu i izbalansiranu ishranu, svakodnevnu fizičku aktivnost i uredan životni stil. Zdrave navike će se svakako odraziti na opšte zdravlje organizma, a sledstveno tome, i na zdravlje spermatozoida.

You may also like...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *