Primena sistema video nadzora

 

Usled sve veće nesigurnosti i stepena zaštite objekata, razvili su se pouzdani sistemi video nadzora. U današnjem vremenu, gotovo da nema objekta ili radnje koji nije pokriven video nadzorom. Razlozi za navedeno su jasni, sve veće provalničke radnje dovode do nesigurnosti samih objekata. Isplativost i ugradnja je velika, stoga se savetuje postizanje maksimalnog stepena zaštite ugradnjom kamera. U osnovi je neophodno sagledati potrebe i shodno prioritetnim vrednostima, pristupiti zaštiti. Radi pouzdanijeg efekta, savetuje se povezivanje alarmnog sistema koji će odreagovati nakon detekcije provalničkih radnji. 

Dostupni modeli video nadzora

Usled ekspanzije i progresivnog razvoja tehnologije, na tržištu se razvila osnovna podela video nadzora. Na osnovu emitovanog video materijala, sa sigurnošću se može jasno razaznati lice koje vrši nepoželjnu radnju. Konstantno ulaganje u najsavremeniju opremu, usavršava tehniku i tehnologiju procesa video i audio snimaka. 

Prema kvalitetu snimljenog materijala razvila se osnovna podela video nadzora na IP i analogni video nadzor. Analogni video nadzor je svakako najpristupačniji na tržištu čija je cena najpovoljnija. Rezolucija snimaka sa analognih nadzora je nešto slabija uz ograničavajući faktor daljeg poboljšanja. Povezanost sa prenosom signala je koaksijalnim kablom. Usled navedene rezolucije, krajnji video materijal je kvalitetan i odgovara današnjim standardima zaštite. Kao i kod svakog video nadzora, dobra i stabilna internet konekcija obezbediće ujednačeno snimanje objekta. 

U odnosu na analogni, IP sistem video nadzora funkcioniše poput umreženog sistema sa veoma visokom rezolucijom koja doseže u pojedinim slučajevima i preko pet megapiksela. Još jedan razlika odnosi se na mogućnost napredovanja kvaliteta snimljenog materijala, prema povećanju rezolucije. Snimljeni materijali se mogu direktno slati na željenu internet adresu ili čuvati kodirani na memorijskoj kartici uređaja. Za povezivanje se u odnosu na koaksijalni kabal, koriste LAN mrežni kablovi. 

Nedostatak IP sistema u odnosu na analogni video nadzor

Osnovna razlika između pomenutih sistema odnosi se na dostupnost na tržištu odnosno pristupačne cene video nadzora. Analogni sistemi su jeftinija varijanta sa znatno isplativijim sistemom rada, iako rezolucija nema mogućnost usavršavanja. Analogni sistemi mogu imati jednu do dve kamere sa izoštrenim uglovima snimanja. IP  sistemi često zahtevaju mrežni sistem ili grupu kamera koja zahteva dodatna i skupa održavanja opreme.

Podesivost sistema rada kod analognih sistema je jednostavnija i nema posebnih zahteva u pogledu održavanja. Kod oba pristupačna sistema, postoje ugrađene memorijske kartice, koje se nakon višemesečnog snimanja moraju pregledati odnosno ažurirati. 

Finansijska isplativost je svakako veća kod analognih sistema zaštite, upravo zbog vrednosti uloženog novca i ostvarenog stepena zaštite. Ipak, ako je cilj postizanje i snimanje što više detalja sa maksimalnim uvećanjem, prednost imaju IP video nadzori. 

Radi upoznavanja sa sistemom rada video nadzora, neophodno je saznaje o rezoluciji. Rezolucija čini sistem tačaka na ekranu video materijala koja u svojoj osnovi poseduje tri boje, plavu, zelenu i crvenu. Kombinacijom navedenih boja, dobija se spektar svih raspoloživih nijansi. Slika sa jasnom i čistom konturom u osnovi znači dobru rezoluciju. 

Od sistema umreženih kablova i video rekordera, zavisi tempo emitovanja snimka. Neophodno je definisanje režim rada, koji može biti noćni i dnevni. Ukoliko se pokriva spoljna sredina poput dvorišta ili terasa kafića, neophodan je sistem noćnog rada. Detekcija ovakvih kamera, obično je prisutna kroz crveno pulsirajuće svetlo. 

You may also like...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *