Swiss Krono: Priča o ekološki svesnoj proizvodnji

Ekološki svesna proizvodnja ili zelena proizvodnja, zasniva se na ideji koja postoji već duži niz godina, a od nedavno je postala jako popularna u mnogim razvijenim zemljama sveta, jer su prednosti ekološke proizvodnje sve uočljivije. U tekstu koji je pred vama, objasnićemo ukratko šta je ekološki svesna proizvodnja i kako ona može da donese korist proizvođačima, a daćemo vam i jedan konkretan primer zelene proizvodnje – švajcarsku drvnoprerađivačku kompaniju Swiss Krono.

Kompanija Swiss Krono AG iz Švajcarske predstavlja jedan od najboljih primera ekološki svesne proizvodnje jeste, a njihovi proizvodi su dostupni i na našem tržištu. Detaljnije infromacije o Swiss Krono proizvodima možete pronaći na sajtu  MVselection.rs, a o njihovoj ekološki svesnoj proizvodnji biće reči i ovde.

Šta je to zelena proizvodnja?

Pojam ekološki svesna proizvodnja se može definisati dvojako:

 1. Kao proizvodnja „zelenih“, ekoloških proizvoda, naročito onih koji se dobivaju iz sistema obnovljive energije i pomoću čiste tehnološke opreme.
 2. Kao „ozelenjavanje“ proizvodnje kroz smanjenje zagađenja i otpada, uz minimalnu upotrebu i trošenje prirodnih resursa, recikliranje i ponovno korišćenje otpada, kao i kroz smanjenje emisije štetnih gasova.

Glavne prednosti ekološki svesne proizvodnje

Prvo i najvažnije, ekološki svesna proizvodnja koristi okolini. Međutim, čak i kada se posmatra sa finansijskog aspekta, zelena proizvodnja se može pokazati kao pametna odluka. Svaka kompanija koja se odluči za ekološki svesnu proizvodnju, može sa sigurnošću da računa na sledeće benefite:

 • niži materijalni troškovi proizvodnje,
 • niži režijski troškovi,
 • smanjenje zastoja u proizvodnji,
 • povećan moral zaposlenih,
 • otvaranje novih radnih mesta.

Dakle, učešće u eco-friendly ekološkoj proizvodnji ne samo da povećava napore za očuvanje životne sredine, već takođe može da poboljša sam proces proizvodnje, poveća motivaciju zaposlenih i pokaže društvenu odgovornost prema svetu i prirodi koja nas okružuje. Možemo zaključiti bez ikakve dileme da su napori koje neka kompanija čini da bi njena proizvodnja bila ekološka itekako vredni uloženog truda. Najbolji primer koji to dokazuje je švajcarski Swiss Krono.

Swiss Krono AG – najbolji primer ekološki svesne proizvodnje

Swiss Krono AG je vodeći međunarodni dobavljač i jedini švajcarski proizvođač laminatnih podova i dekorativnih proizvoda od drveta za nameštaj, kuhinje i enterijere. Kompanija je članica Swiss Krono grupe, organizovana kao holding AG. Osnovana 1966. godine kao mala podorična firma,  ona je do danas ostala u potpunom vlasništvu porodice osnivača.

Njihovi potrošači – distributeri, proizvođači, arhitekte, dizajneri i krajnji korisnici širom sveta – oslanjaju se na veoma visoke standarde koje ispunjavaju njihovi proizvodi. Velika i sveobuhvatna paleta proizvoda i sofisticirane logističke mogućnosti imaju za cilj formiranje ponude koju konkurencija neće moći da nadmaši. Sa kratkim rokovima isporuke, klijentima se pravovremeno i pouzdano isporučuju Swiss Krono proizvodi širom sveta. Ono po čemu su najpoznatiji su dekorativni proizvodi od drveta i laminatni podovi, u raznim bojama, dezenima, dimenzijama.

Swiss Krono AG, kao i ostale fabrike u okviru Swiss Krono grupe, vodi se kao nezavisna finansijska jedinica. Proizvodni pogon se nalazi u Menznau, u idiličnom ruralnom kantonu Lucern, prepoznatljivom po netaknutoj prirodi. Proizvodi od drveta se dobijaju uobičajenim industrijskim procesima i vrhunskog su kvaliteta.

Swiss Krono AG u brojkama

Swiss Krono ima 480 zaposlenih i vodeća je kompanija u drvnoprerađivačkoj industriji Švajcarske, o čemu najbolje mogu da posvedoče sledeće brojke:

 • Godišnje se u njihovim pogonima proizvede 395.000m3 iverice (31 kamion dnevno);
 • 1 000 m3 MDF/HDF ploča (25 kamiona dnevno);
 • 1 000.000 m2 impregniranog papira (53 fudbalska terena dnevno);
 • 1 000.000 m2 laminatnih podova (7 fudbalskih terena dnevno);
 • 1 200.000 m2 obojenih panela (2 fudbalska igrališta dnevno).

Veliki akcenat na ekološkoj proizvodnji

Ono zbog čega je Swiss Krono AG bitan za ovu našu priču jeste njihova posvećenost efikasnom korišćenju resursa i fokusiranost na održivo snabdevanje energijom. Ovakav koncept proizvodnje i način na koji koriste energetske resurse su se u potpunosti pokazali ispravnim. Time je postignuto smanjenje emisije CO2, a ukupna vrednost drveta kao materijala je znatno uvećana u svim aspektima proizvodnje.

Svi Swiss Krono proizvodi napravljeni su od čistog drveta, a energija koja je potrebna za proizvodni proces se proizvodi od recikliranog drveta, koje je prošlo kroz više faza prerade kako bi moglo efikasno da se koristi za dobijanje energije umesto fosilnih goriva.

Zajedno sa svojim partnerima, kupcima i dobavljačima, kompanija koristi koncept recikliranja koji omogućava da se drvo kao materijal za izradu i gorivo koristi u zatvorenom krugu. Ovakav proces proizvodnje je idealan jer omogućava maksimalnu iskorišćenost drveta. U kompaniji se trude da u sve većem obimu sakupljaju komade i delove starog nameštaja koje ljudi više ne žele u svojim domovima i organizuju preuzimanje tog nameštaja sopstvenim teretnim vozilima, istovremeno isporučujući svojim potrošačima nove panele. Na taj način se smanjuju troškovi transporta i istovremeno obezbeđuje energija neophodna da bi se proizvodni proces odvijao bez ikakvih smetnji.

Fabrika je pre nekoliko godina opremljena novim biogeneratorom koji koristi biomasu kao gorivu, čime se dopunjuje postojeća infrastruktura za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, tj. energije bez CO2. To daje važan doprinos nacionalnim i globalnim ciljevima smanjenja emisije štetnih gasova i efekta staklene bašte i čini vazduh zdravijim.

Ljudi iz Swiss Krono AG tvrde da je ekološki učinak njihovog proizvodnog procesa izvrstan i da je, u poređenju sa sličnim fabrikama, emisija CO2 i do deset puta manja. Kako ističu, to je rezultat korporativne strategije: i proizvod i energija putuju kraće, obezbeđujući obnovljive izvore energije, što na kraju dovodi do ukupne energetske efikasnosti.

Swiss Krono korporativna strategija očuvanja prirode

Glavni moto Swiss Krono strategije glasi: „Ekologija na prvom mestu“. To utiče na sve njihove poslovne odluke. Svi projekti koji uključuju razvoj i proširenje infrastrukture ili logistike, planiraju se kroz uspostavljanje dugoročnih odnosa sa lokalnom zajednicom i ekološkim organizacijama.

Sertifikacijom sistema upravljanja zaštitom životne sredine (ISO14001) Swiss Krono je uveo alate za kontinuiranu optimizaciju upotrebe resursa. Sve sirovine koje koriste se recikliraju koliko god je to moguće. Nakon što se neki proizvod potpuno istroši, on se koristi za stvaranje energije potrebne u procesu proizvodnje. Sve što se  radi u Swiss Krono proizvodnim pogonima prati prirodni ciklus.

Ciljanim investiranjem u moderne tehnologije za proizvodnju energije, prečišćavanje vazduha i vode i logističku upotrebu železnice, kao i primenom koncepta zatvorenog lanca recikliranja, postignuti su fantastični ekološki efekti koji su iz godine u godinu sve vidljiviji.

You may also like...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *